Účetnictví

program účetnictví zajišťuje vedení podvojného účetnictví.  Může být instalován samostatně nebo s propojením do ostatních agend PanDat. 

Program umožňuje i účtování v EUR

Účtování je přehledně rozčleněno do jednotlivých knih. 

  • Kniha vydaných faktur
  • Kniha došlých faktur
  • Bankovní výpisy
  • Pokladní kniha
  • Interní doklady
  • Kromě standardizovaných účetních sestav i uživatelsky nastavitelné výstup

Všechny podstatné výstupy jsou na obrazovku, tisk, excel a PDF