Evidence majetku

  • evidence hmotného i nehmotného a investičního i neinvestičního majeteku
  • účetní odpisy
  • daňové odpisy