Obchodní podmínky pro software

obchodní podmínky se řídí platnými zákony,  předpisy a vzájemnou smlouvou, jejíž uzavření je podmínkou pro jakoukoli vzájemnou spolupráci v  oblasti vývoje a prodeje software.